ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਜ਼ੰਸਕਾਰ ਦੇ ਯਾਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ
Coherent Identifier 20.500.12592/fn2z5kj

ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਜ਼ੰਸਕਾਰ ਦੇ ਯਾਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ

3 December 2023

Summary

ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੰਸਕਾਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਯਾਕ ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ

Published in
India
Rights
© Ritayan Mukherjee,Sanviti Iyer,Arshdeep Arshi

Creators/Authors